Кадровска структура за радну 2019./20. год. 1. Весна Ивковић - директор

  2. Сања Живановић - секретар

  3. Сања Миладиновић - стр. сарадник - предагог

  4. Марија Петровић - стр. сарадник - психолог

  5. Каролина Милојевић - шеф рачуноводства

  6. Мирослав Радовановић - благајник

  7. Миленка Станковић - васпитач

  8. Горица Ранчић - васпитач

  9. Јасмина Драгићевић - васпитач

  10. Соња Савић - васпитач

  11. Мирјана Јовановић - васпитач

  12. Јелена Миленковић Милентијевић - васпитач

  13. Маја Јурдановић - васпитач

  14. Драгана Петковић - васпитач

  15. Марина Коцић - васпитач

  16. Милица Антић - васпитач

  17. Јелена Михајловић - васпитач

  18. Данијела Илић - васпитач

  19. Мирјана Самарџић - васпитач

  20. Александра Стаменковић - васпитач

  21. Милена Јоцић - васпитач

  22. Ангелина Микић - васпитач

 
  23. Славица Сибиновић - васпитач

  24. Милијана Радовановић - мед. сестра - сарадник

  25. Наташа Митић - мед. сестра - сарадник

  26. Данијела Јанковић - куварица

  27. Милош Ђорђевић - возач

  28. Мирољуб Ранчић - домар

  29. Жаклина Микић - помоћни радник

  30. Биљана Микић - помоћни радник

  31. Јелена Митић - помоћни радник

  32. Драгана Војиновић - помоћни радник

  33. Невена Стошић - помоћни радник